Liên Hệ

Nguyễn Khắc Đức – Cán Bộ Tuyển Dụng Nhân Sự

Admin & HR Department

FPT Telecom International Co., Ltd

Mobile:  0902.001.990 – 0989.016.960 – 0918.48.0938

Address: 12A Floor, TNR Tower, 54A Nguyen Chi Thanh, Dong Da, Ha Noi

Email: Ducnk5@fpt.com.vn

Website : Tuyendung-fpt-fti.com

© 2017 Phòng Tuyển Dụng Nhân Sự FPT - FTI Hà Nội. Thiết kế Website bởi VietMoz.